• 2019

  Cung chúc tân niên

  Gia đạo bình yên

  Chồng thảo vợ hiền

  Ấm êm toàn diện.

 • 2019

  Cung chúc tân niên

  Làm ăn thuận tiện

  Kiếm được nhiều tiền

  Giầu sang vinh hiển.

 • 2019

  Cung chúc tân niên

  Thành đạt triền miên

  Sự nghiệp phát triển

  Công danh thẳng tiến.